AKTUALNOŚCI
Jutro czyli 29.02.2016  jest zbiórka o 17:32 :) Będzie dużo zabawy zachęcam do przyjścia :) 

Obóz harcerski w Nowej Kiszewie

2014-03-21 18:40:56, komentarzy: 0

INFORMACJĘ DOTYCZĄCE HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ 2014 ROKU

 

ORGANIZATOR:

Organizatorem tegorocznej harcerskiej akcji letniej jest Szczep NS „Zielone Słońce”, Szczep „Agrikola” oraz ZDH „Bractwo”.

 

LOKALIZACJA:

Obóz zlokalizowany będzie w miejscowości Nowa Kiszewa, koło Kościerzyny, woj. pomorskie.

 

TERMIN:

Obóz dla harcerzy odbędzie się w terminie od 11 do 31 lipca 2014 roku, a dla zuchów w terminie od 19 do 31 lipca 2014 roku.

 

KADRA:

Kadrę obozu stanowią doświadczeni instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego oraz wykwalifikowany personel.

 

Komendant obozu: hm. Agnieszka Nawrocka

Kwatermistrz: phm. Michał Łesyk

 

W razie pytań, należy kontaktować się z:

dh. Moniką Cielecką, tel.: 535-295-199 w sprawie zuchów

phm. Joanną Kasprzyk, tel.: 515-515-693 w sprawie harcerzy, harcerzy starszych

 

ZGŁOSZENIA NA OBÓZ:

Zgłoszenia na obóz harcerski mogą dokonywać wyłącznie RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE osobiście lub telefonicznie. Zgłoszenia przyjmują:

- phm. Joanna Kasprzyk

- dh. Monika Cielecka.

 

Termin zgłoszeń: 25 kwietnia 2014 roku

 

W celu zaklasyfikowania dziecka na obóz należy:

- dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 200zł

- dokonać terminowej wpłaty na konto obozowe

- mieć opłacone składki członkowskie

- oddać w terminie wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku.   

 

KOSZT OBOZU:

Całkowity koszt obozu dla harcerzy wynosi: 980zł

Całkowity koszt obozu dla zuchów wynosi 800zł

 

W koszt obozu wliczono: pełne wyżywienie: 4 posiłki dziennie, zakwaterowanie w namiotach wojskowych, transport, materiały programowe, plakietki, koszulki obozowe, wycieczki, zajęcia sportowe, płace personelu wykwalifikowanego (ratownik medyczny, kucharz, ratownik wodny, kierowca), ubezpieczenie NW uczestników.

Kadra obozu wyjeżdża na zasadach wolontariatu, nie otrzymując wynagrodzenia.

 

Harmonogram wpłat:

ZALICZKA BEZZWROTNA 200zł do 25 kwietnia br.

RATA OBOZOWA 200zł do 30 maja br.

RATA OBOZOWA 580zł do 15 czerwca br.

 

Uwaga! Osoby potrzebujące fakturę do zakładu pracy na dane inne niż dane dziecka zawarte w karcie uczestnika proszone są o zgłoszenie tego faktu phm. Joannie Kasprzyk.

 

Wpłat można dokonywać przelewem na konto:

 

Obóz Szczepu ZHP „Zielone Słońce”

Imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania

numer konta: 78 1030 0019 0109 8533 0003 9701

 

WAŻNE TERMINY:

I obowiązkowe zebranie z rodzicami – 25.04.2014 r. godz. 17:00 SP nr 117 przy ul. Kurczaba 15

II zebranie z rodzicami – 13.06. 2014r. godz. 17:00 SP nr 117 przy ul. Kurczaba 15

Ostateczny termin oddawania kart zdrowia – 13.06.2014 r.

Ostateczny termin wpłat obozowych – 15.06.2014 r.

 

Ważne:

Odwiedziny rodziców / prawnych opiekunów uczestników podczas obozu są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z komendą obozu.

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Drodzy rodzice, harcerki i harcerze zachęcam do kierowania zapytań w związku z bieżącą działalnością drużyny, Szczepu, jeśli pojawiły się jakieś wątpliwości, pytania, trudności, itp.. 

Important: please fill fields marked by *
Darmowa strona www - zrób ją sam!